O nás

Laterna medica, o.s., je sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí, který vznikl z původního studentského spolku 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2. LF UK) v Praze. Vytvářením fóra pro poznání souvislostí mezi medicínou a dalšími oblastmi – ekonomickou, kulturní a sociální LM realizuje projekty a programy prospěšné jak samotné členské základně, tak potřebným. Ve spolupráci s akademickou sférou jsou to vzdělávací projekty, projekty pro potřebné se týkají chronicky nemocných. Nedílnou dlouhodobou činností LM jsou kulturní aktivity jako je ples na parníku, který LM založila na 2. LF UK jako společnou promoční oslavu 6. ročníků, první parník vyplul 3. 7. 2006. Sdružení je otevřené - poskytuje zázemí pro realizaci obdobných obecně i člensky prospěšných aktivit.