Aktivity

V rámci dlouhodobých programů spolku, probíhají jednotlivé krátkodobé nebo střednědobé projekty, v jednom nebo více programech. Programy organizace:

  1. Program vzdělávací – Šafránek
  2. Program společné pomoci – Bridging GAPS – nově ve spolupráci s německým partnerem
  3. Kulturní program

„Tisíce duší zpívá v srdci Tvém“

Kulturní hudební akce mají kromě společenského a kulturního významu mají za cíl podporu potřebným (lidem s diagnosou roztroušené sklerosy). Jde o koncerty jak vážné hudby.

Psychoterapeutický sebezkušenostní seminář

Muzikoterapeutický samostatný celovíkendový seminář je veden PhDr. J. Pejřimovskou a MUDr. Š. Cihelkovou primárně pro 6-12 studentů biomedicíny nebo mladých lékařů, popř. další zdravotníky.

Kurzy znakové řeči

Ve spolupráci s Pevnost, o. p. s., semestrální kurzy znakové řeči pro studenty lékařských fakult. Koordinátorka MUDr. Radka Pourová.

Diskuse

Probíhají veřejně i interně, obvykle s pozvanými hosty. Aktuálními oblastmi jsou význam neziskových organizací a fundraising společných projektů, etika, úloha a spolupráce pomáhajících profesí, aj.