Cyklus diskusí

V letním semestru 2006 plánujeme navazující cyklus diskusí na témata související s naší činností a jako nedílnou součást našich projektů. Vybranými oblastmi jsou význam neziskových organizací ve zdravotnictví a současná situace v soukromé sféře – soukromé ordinace a nemocnice - dále měnící se úloha pomáhajících profesí.

První diskuse „Pacienti s roztroušenou sklerosou a pomoc neziskových organizací“ se uskutečnila 3. 4. 2006 s PhDr. Kamilou Řasovou, PhD.

Letní předpromoční ples 2. lékařské falkulty UK

Ples na rozloučenou pro 6. ročník 2.lékařské fakulty proběhne na parníku „Čechie“, který vypluje z Prahy proti proudu Vltavy na Vranské přehradě a zpět do Prahy dne 3.7. 2006.

Mnozí z nás odejdou z Prahy, někteří plánují svou lékařskou v zahraničí. Společenství studentů se tímto rozpadá a každý odplyne svou cestou. Máme za to, že tímto je vhodné důstojně oslavit ukončení našich studií na 2.lékařské fakultě a na poslední předpromoční cestu vyplout spolu.

Projekt Elektronický atlas EKG

Cílem EKG atlasu je připravit studentům lékařských fakult učební pomůcku, která bude užitečná přehledným a účelným hledáním EKG křivek s popisem.

Popis:

Atlas bude složen z textové části a z EKG křivek s popisky
Obecná část bude informovat o rozboru fyziologické a patologické EKG křivky.
Speciální kapitoly vysvětlují, jak vypadá EKG křivka v konkrétních klinických situacích.

Projekt Pěvecký sbor 2. LF UK

Smíšený pěvecký sbor 2.lékařské fakulty (dále jen 2.LF UK) byl založen v březnu 2006 jako součást kulturního programu a programu společné pomoci Laterny medicy. Po příchodu prvních členů do sboru se začala konstitovat jak umělecká složka, tak složka společné pomoci. V současném repertoáru na letní semestr 2006 secvičuje sbor písně a skladby z následujících oblastí:

 • spirituál – v angličtině
 • renesanční skladba – v italštině
 • píseň z dílny skupiny Spirituál Kvintet – v češtině

Partneři a financování


Vážení návštěvníci, studenti, kolegové,

činnost všech členů a spolupracovníků organizace je dobrovolná, bez nároku na odměnu a někteří z nás do činnosti své prostředky i investují, což má své nesporné kouzlo, ale i svá omezení. Jsme sdružením mladým, založeným v roce 2004 a finanční a materiální podpora nebo jakákoliv jiná participace usnadní a zkvalitní naše projekty. Naše činnost je určená primárně pro akademickou obec, především studentskou, ale má také význam pro celou společnost.

Projekty Laterny Medicy

Projekty - rok 2006

 • Letní předpromoční ples 2. lékařské fakulty
 • Cyklus diskusí
 • Projekt Pěvecký sbor 2.LF UK
 • Projekt "Buddy"
 • Projekt "Gruppen MS Fest 2006 (IV. ročník)"
 • Projekt "Tisíce duší zpívá v srdci tvém"
 • Projekt "Elektronický atlas EKG"
 • EMSA projekty

Projekty - rok 2005

 • Projekt "Gruppen MS Fest 2005 (III.

Taneční vystoupení pacientů s roztroušenou sklerosou

Pozvánka partnerské organizace CEROS – taneční vystoupení pacientů s roztroušenou sklerosou.

Celovečerní taneční vystoupení Folklórního souboru Moták a klientů taneční pohybové terapie TANEC PRO RADOST, které proběhne 1.6.2006 od 19:00 hodin v Salesiánském divadle, Kobyliské nám.1, Praha 8, Kapela Malá česká muzika Jiřího Pospíšila

Přehled uskutečněných akcí

Letní předpromoční ples 2.lékařské fakulty

Ples na rozloučenou pro 6. ročník 2.lékařské fakulty se uskutečnil 3.7.2006 na parníku „Čechie“, který vyplul z centra Prahy proti proudu Vltavy až do Modřan a zpět.

Co je Laterna Medica?

Laterna Medica, o.s.

LM Laterna medica, spolek studentů lékařství a mladých lékařů 2. lékařské fakulty (2.LF UK), byla na jaře 2003 založena jako nezisková organizace, jejíž cílem je sdružovat studenty lékařství a mladé lékaře 2. lékařské fakulty v činnosti v humanitárních a vzdělávacích oblastech na poli lidského zdraví.