Muzikoterapeutický seminář

Ve dnech 14.-16. května 2010 a 4.-6. června 2010 pořádá občanské sdružení Laterna medica Muzikoterapeutický skupinový seminář. Je určený i nehudebníkům, především studentům lékařství a mladým lékařům, ale i spřáteleným profesím k získání sebezkušenosti prostřednictvím skupinové muzikoterapie (6-14 účastníků). Absolventi získají i základní náhled na psychoterapeutickou skupinovou práci - a potenciální využití u svých pacientů. V práci se skupinou jsou praktikovány jen muzikoterapeutické metody, které jsou v souladu s kulturou židovsko-křesťanské západní Evropy, vyloučeny jsou rituální praktiky asijské, africké a další.

Seminář se koná v Rezidenci Jezuitů (Ječná 2, Praha 2), v pátek v 17.00-19.30,  v sobotu 8.00-20.00 hod, v neděli v 8.00-16.00 (s přestávkami). Uspořádání semináře je umožněno díky sponzorskému daru, účastníci platí pouze příspěvek 100 Kč.

Seminář vede PhDr. Jitka Pejřimovská, s asistencí MUDr. Šárky Cihelkové.

Pořádá Laterna Medica, sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí (bývalý studentský spolek 2. lékařské fakulty UK) ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK, 1. lékařskou fakultou UK a Farností Sv. Salvátora v Praze.

Tento seminář byl podpořen Vzdělávací nadací Jana Husa.

Pro přihlášení můžete využít formulář, případně kontaktujte MUDr. Šárku Cihelkovou (sarka [dot] cihelkovaatcentrum [dot] cz).