Valná hromada 6. 12. 2009

Dne 6. prosince 2009 se konala valná hromada občanského sdružení Laterna Medica. Zápis z valné hromady naleznete dále.

Zápis z Valné hromady Laterna Medica, sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí.

Dne 6. 12. 2009, Praha 1, Café-bar Konvikt, Bartolomějská 11.

Valná hromada sdružení byla shledána usnášeníschopnou, projednala jednotlivé body navržené agendy a dospěla k následujícím závěrům:

 1. Schváleni navržení čestní členové, kteří budou osloveni dopisem, jehož text byl rovněž schválen.
 2. Schválena změna Stanov v navržené verzi, bude podána na MV.
 3. Schválen předběžný program pro další období.
 4. Volby řídících orgánů do další Valné hromady:
  • Výkonná ředitelka: Šářka Cihelková
  • Výkonná rada: Martina Mindlová, Dana Maňasková, Radka Pourová
  • Dozorčí rada: Jana Bucharová, Kristina Pletková, Marek Turnovec
  • Noví členové: PhDr. Jan Šimek, PhD., Mgr.et Mgr. Jan Bodnár, Bc.Barbara Orlíková
 5. Schválení zavedení nového konta u Raifeisenbank.
 6. Schválení připojení k SUUK.
 7. Plná podpora iniciativy a vznikajícího občanského sdružení „Mladí lékaři“.

V Praze dne 7.12. 2009

MUDr. Šárka Cihelková, výkonná ředitelka

MUDr. Marek Turnovec, dozorčí rada