Letní promoční slavnosti 2. lékařské fakulty

Hola, šesťáci – a nejen vy – už se vám to chýlí k závěru, věnujte nám kapku pozornosti! A ti, kdo nepromují, nebo jsou třeba našimi učiteli, rovněž čtěte dále. Stejně jako pro loňský šestý ročník, a koneckonců pro nás pro všechny, je tu pro vás malý dáreček – od nás, co už jsme skončili, či nás to ještě nějakou dobu nečeká a v neposlední řadě od naší fakulty.

  • Předpromoční bál 2. lékařské fakulty na parníku Čechie
  • a koncert v Karolinu „Napříč stopami letokruhů“

Prostě, abych nepředbíhala událostem, chci to, co jsem dala minimálně v našem ročníku lidem okolo sebe a co jsme si ještě před rozloučením dali navzájem, předat dál. Sešli jsme se před promocí s naším děkanem a některými vyučujícími jinak, než jak to známe z fakulty a přesto v něčem stejně. Loňský letní předpromoční ples se konal poprvé a pro úspěch ještě v letošním roce připojujeme koncert v Karolinu následující den. To už bude akce nejen s námi a fakultou, ale i s těmi, pro něž to vše – také pro pacienty a pacientské neziskové organizace na úrovni občanského života, které jsou nám často výraznou pomocí.

Skončení studií na lékařské fakultě a odchod do praxe jako lékař posvěcený promocí, pro každého z nás znamená předěl v našem životě a slavnostní chvíli a její energii nutnou pro nové začátky někde jinde. Začátky, které možná budou obtížné a pro mnohé z nás až překvapující. Mě rozhodně, a to poměrně nedávno, překvapily velmi a jak už to bývá, v něčem pozitivně, v něčem negativně.

Pozitivní nové věci jsem přijala, v negativních mi pomohly moje dosavadní opory a pevné body – to čím a kým jsem byla, co jsem udělala – toto navíc ještě ukotvené tím, co jsem za studií získala, nejen z přednášek a praxí, a co jsem naopak vydala – především lidem okolo mne, co se mnou studovali. Jedním z toho všeho je a bylo i to, že nežiji v akváriu, ač jsem se tak po nástupu na naši kliniku cítila. Právě faktická a opravdová existence neustálých vazeb se spolužáky i s fakultou a často až intuitivní neexistence skleněné stěny – i mezi mnou a mými pacienty – mi velice usnadnily mnohé, ač se mě občas okolnosti „snažily“ přesvědčit o opaku.

Chceme tedy a přejeme si z celého srdce, aby obě akce přispěly ke slavnostnímu okamžiku promoce, odchodu ze školy, novému začátku a oslavě všech těchto událostí a aby i byly stále pojítkem s naší Alma mater – jako tradice, jako dozvuk té důstojné tečky. Jste všichni zváni, na parník je do určitého data upřednostněn 6. ročník, dále se to týká všech, co zrovna nebudou na prázdninách jinde (plavit se mohou dále všichni, kteří nebudou zrovna na prázdninových toulkách mimo Prahu). Následující den se mohou všichni „doplavší“ i kdokoli další zaposlouchat v Karolinu do vokální tvorby napříč staletími.

Za Laternu medicu a přátele okolo ní
MUDr. Šárka Cihelková