Koncert „Napříč stopami letokruhů“

V rámci letošních promočních slavností 2. lékařské fakulty UK spolek studentů Laterna medica pořádá 16. července 2007 ve velké aule Karolina také koncert „Napříč stopami letokruhů“. Vystoupí zpěvačky Karolina Balková, DiS., (koloraturní soprán), Radka Wolfová, DiS. (mezzosoprán) a Unichor, pěvecký sbor Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Partnery koncertu jsou neziskové organizace pomáhající pacientům s roztroušenou sklerosou – Unie Roska, o. s. a CEROS, o.p.s. Výtěžek z dobrovolného vstupného věnujeme na taneční pohybovou terapii pacientů s RS. Patronaci nad akcí převzali pan profesor MUDr. Petr Goetz, CSc., a paní profesorka MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Koncert „Napříč stopami letokruhů“
Velká aula Karolina
16.7. 2007 v 19.30

Účinkující

UNICHOR, pěvecký sbor Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
dirigentka: Silke Löhr
varhany: Přemysl Kšica

sólistky:
Karolina Balková - soprán
Radka Volfová - mezzosoprán
klavír: Olga Cviková

Program

 1. Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525?-1594)
  „Missa brevis”
  pro čtyřhlasý sbor a capella
 2. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
  „Ave verum corpus“ KV 618
  pro smíšený sbor a varhany
 3. Blok árií:
  W. A. Mozart – „Don Giovanni“- árie Zerliny
  W. A. Mozart – „Don Giovanni“- árie Elvíry
  W. A. Mozart – „La clemenza di Tito“ - duet Ania a Servilie
  G. Donizetti – „Don Pasquale“ - árie Noriny
  G. Rosinni – „Italka v Alžíru“ - árie Isabelly
  V. Bellini – „Puritáni“ - árie Elvíry
  J. Massenet – „Werther“ - árie Charlott

  přestávka

 4. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847):
  „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ (žalm 91)
  pro osmihlasý smíšený sbor
 5. Zoltán Kodály (1882-1967): „Laudes Organi“
  pro smíšený sbor a varhany
 6. A. Dvořák - výběr z Cigánských písní,
  J. Rodrigo - čtyři madrigaly

změna programu vyhrazena